Spaanse Furie (Antwerpen) - Wikipedia

Roda p slot,


Zij boden een fel verzet, vanuit de ramen van het stadhuis schoten ze op de ruiters. Drieduizend tijdens gevechten, vijftienhonderd in de stadsbrand en instortende huizen, vijftienhonderd tijdens hun vlucht, verdronken of vermoord.

Sloto cash casino bonus codes 2015

Ze knielden en baden een Ave Maria voordat zij overgingen tot de bestorming. De verschansing op twee andere punten tegenover de Blijdenhoek en Begijnenstraat werd snel ingenomen. De overgebleven Duitse militairen en burgers streden wanhopig dag en nacht door maar konden de Spanjaarden niet tegenhouden.

Navigatiemenu

Alle Spaanse troepen moesten de Nederlanden verlaten. Willem van Oranje trok met een open wagen door de Rodepoort de stad binnen. Alexander Farnese zou Antwerpen belegeren tot 17 augustus Grote aantallen burgers uit de Zuidelijke Nederlanden namen de wijk naar aanleiding van het geweld naar de Noordelijke Nederlanden, waarvan sinds delen zich aan het Spaans gezag onttrokken hadden; zie Tachtigjarige Oorlog.

Onder kapitein Ortiz deed een vendel vanuit de citadel een uitval op de stad, waarbij enkele huizen en een molen afbrandden. Daarvoor al joegen de Antwerpenaren in samenwerking met de watergeuzen onder Filips de Zoete tijdens de inname van de citadel de Duitse vendels van onder anderen Karl Fugger de stad uit.

A sangre, a carne, a fuego, a sacco" Sint-Jakob! Ze waren gedwongen geweest zich terug te trekken naar de Sint-Michielsabdijwaar hun kolonel gevangen werd genomen. Wel kreeg het vier- tot vijfduizend koppen tellende garnizoen op de citadel versterking.

De burgers op de Grote Markt en in het Stadhuis probeerden het Stadhuis te beschermen.

Onder hen waren er ook enkele schepenen. Rijke burgers werden onder andere door soldaten onder Cornelius van den Eynde uit pure haat onmenselijk vermoord. Rijksmuseum Amsterdam De muiters riepen: Er werd voor een bedrag van twintig miljoen gouden kronen geroofd. Ondanks deze slechte voortekenen - met name de Walen verrichtten niets opbouwends [6] - togen meer dan tienduizend burgers aan het werk om provisorische grachten en nood schansen op te werpen.

Rijksmuseum Amsterdam Vroeg in de morgen arriveerden ook de muiters uit Aalst.

Volgens Strada moeten er onder de muiters tweehonderd doden gevallen zijn, hoewel zij zelf beweerden dat het er veertien waren. Onder burgers en hun verdedigers worden getallen van zesduizend genoemd. Uitval vanuit de citadel[ bewerken ] Uitval op de stad, door Frans Hogenberg collectie: Graaf Eberstein kwam om toen hij trachtte te vluchten. Achtergrond[ bewerken ] In Spanje werd 1 september het staatsbankroet uitgeroepen; door de vele oorlogen die het Spaanse Rijk over de hele wereld voerde had de regering van koning Filips II enorme schulden opgelopen en kon ze de troepen niet meer voldoende betalen.

Antwerpen zou vanaf dat moment een bolwerk van de Staatsen zijn tot De ruiters van Vargas trokken langs het Sint-Jorispleindreven vluchtenden voor zich uit en sabelden en beschoten iedereen die weerstand bood. Zowel van de Waalse als Duitse soldaten vreesde men dat zij zich op het beslissende moment van de aanval bij de muiters zouden aansluiten.

Zij hadden in een etmaal een wal opgeworpen van ongeveer vijf meter hoog. Ongeveer zeshonderd huizen, de meeste achter en naast het stadhuis, brandden af. Hij wilde aan boord van een boot springen, maar viel in de Schelde en verdronk. Vrouwen werden verkrachtmannen het hoofd ingeslagen.

Swing slot golf

Alle muiters kregen amnestievelen traden daarna weer in dienst van het leger van Vlaanderen. Tijdens de aanleg van de citadel was de stad uitgebreid langs de zuidkant, de nieuwe vestingwerken waren nog niet aangesloten op de oude, delen van het oude waren reeds gesloopt, waardoor Antwerpen de facto een open stad was.

Intussen was het plunderen begonnen, zelfs de Walen en Duitsers, die aanvankelijk de stad nog hadden verdedigd, namen er deel aan. Verder zouden er geen pogingen ondernomen worden de bouw van vestingwerken te voorkomen of te hinderen. Deze sloegen de aangeboden maaltijd af, zij zouden 's middags in de hemel eten, of 's avonds in de stad.

Moord, verkracht, brand, plunder" De muiters drongen allerlei woningen binnen, doodden de bewoners en stalen geld en sieraden. Champagney had met hulp van burgers een batterij laten opwerpen in het Schermershof.

Drie dagen lang werd de stad geplunderd, arm noch rijk werd gespaard, kleine huizen en stadskastelen werden leeggehaald. Het noorden profiteerde van de Migratiestroom in de Nederlandenvan tienduizenden vaak rijke of hoog opgeleide vluchtelingen, die uiteindelijk de Gouden Eeuw brachten in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het waren de muiters uit Aalst die de pas aangelegde wal tussen de citadel en het kasteel vanuit drie richtingen aanvielen.

Qt slot calling object

Sommige soldaten in de Nederlanden hadden al 2,5 jaar geen soldij ontvangen. Op de zondag in de namiddag werd aanvalssein gegeven en zag men Julian RomeroFrancisco BaldezAlonso de VargasCamillo del Monte uit de citadel komen met ongeveer vijfduizend man voetvolk, achthonderd ruiters, waarvan vele trossen stro en fakkels meedroegen.

Eberstein besefte echter de volgende ochtend wat hij gedaan had en stelde de Antwerpse gouverneur Champagney gauw op de hoogte van het dreigende gevaar.

Veel mensen kwamen in het vuur om het leven, stikten in de rook, of werden verpletterd door instortende huizen. De furie hield een tijd aan, waarbij de muiters veel rijke burgers gijzelden om hen geld af te persen.

Er werden daarna acht kolonels in het stadsbestuur aangesteld, het militaire gezag vervangen door burgermilities, alle weerbare mannen tussen 20 en 60 moesten deelnemen, burgers moesten werken aan de vestingwerken, op straffe van een boete van vier stuivers bij verzuim.